24/04/17

Cadros e emocións

Como traballo final do noso PDI propuxemos emparellar cadros con emocións. Despois de achegarnos a tantas obras e tantos artistas, pensamos que se trata dun trballo moi motivador. Achegamos un listado de posibles emocións para que sexa máis doada a reflexión. Para practicas: Que emoción cres que se reflicte neste cadro?

Ningún comentario:

Publicar un comentario