26/06/17

PINTAMOS MOITO!Neste vídeo recóllese parte do traballo realizado dentro do Proxecto Documental Integrado, Pintamos moito! que levamos a cabo durante estes dous anos. Tivemos presente a educación artística como unha parte esencial do proceso educativo, traballando a pintura dende unha perspectiva multidisciplinar e podendo levarse a cabo gracias a implicación de todo o claustro, o alumnado, as familias, a comunidade... E imposible recoller todo o traballo, a motivación, o esforzo, a ilusión, os aprendizaxes adquiridos... nun vídeo pero dalgunha maneira queda reflexado o enriquecimento que este proxecto supuxo para todos nos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario